ขยายธุรกิจในยุค 5G

แม้ว่าทิศทางการเติบโตเศรษฐกิจโลกและในประเทศในช่วงปี 2019 จะมีแนวโน้มลดลง แต่ก็มีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการยังคงเชื่อมั่นในการทำธุรกิจ แน่นอนว่าหลายห้างร้านนั้นได้ปิดตัวลง เนื่องมาจากแบกรับค่าใช้จ่ายจากการเช่าพื้นที่ไม่ไหว แต่ธุรกิจออนไลน์กับขยายเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพราะต้นทุนที่น้อยกว่ามาก และการเข้าถึงของผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ก็สามารถขยายได้อย่างต่อเนื่อง สามารถวิเคราะห์และเจาะกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถเก็บข้อมูลนั้นได้อีกด้วย อีกทั้งยังนำไปถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคว่าเป็นเช่นไร ทำให้เราสามารถวางแผนกลยุทธ์ขยายธุรกิจในยุค 5G ผ่านระบบธุรกรรมดิจิทัล ปรับแผนการขายและการตลาดได้อย่างทันท่วงที

ขยายธุรกิจในยุค 5G

การโอนเงินเพื่อชำระสินค้าผ่านธุรกรรมดิจิทัลต้องมีความรวดเร็ว ถูกต้องและตรวจสอบได้ และการขนส่งสินค้าหลังการชำระเงินควรสอดคล้องกันเพื่อสร้างความประทับใจในการบริการ ที่จะสร้างการซื้อซ้ำในครั้งต่อไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับแบรนด์และสินค้าของเรา การขยายธุรกิจมีหลากหลายรูปแบบซึ่งก็ต้องดูว่าประเภทไหนเหมาะกับการขยายแบบใด ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าเดิม ให้ลูกค้าเดิมคือการพยายามให้ลูกค้าที่เคยซื้อ ซื้อเพิ่มมากขึ้น โดยมากจะใช้การจูงใจโดยมอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษอย่างอื่นเพิ่ม การขายสินค้าเดิม เข้าสู่ตลาดใหม่ คือการนำสินค้าเดิมที่มีอยู่ขยายเข้าสู่ลูกค้ารายใหม่หรือกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหม่ แนวทางนี้เหมาะสำหรับการขยายธุรกิจที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากและพนักงานสามารถทำได้ทันทีเนื่องจากมีความชำนาญในผลิตภัณฑ์เดิมอยู่แล้ว แม้จะมีความยากกว่าแนวทางแรกเล็กน้อยแต่ก็ให้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนกว่า การขายสินค้าใหม่ เข้าสู่ตลาดเดิม คือการขายสินค้าใหม่เข้าสู่กลุ่มลูกค้าหรือตลาดเดิม แนวทางนี้จะพบบ่อยในสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพราะสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเสมอ ธุรกิจจำเป็นต้องทำเมื่อสินค้าปัจจุบันนั้นเริ่มหมดความนิยมและมีสินค้าอื่นที่ดีกว่ามาทดแทนได้ ตามปกติสินค้าใหม่จะมีมูลค่าที่สูงกว่าเดิมอยู่แล้ว การที่ธุรกิจสามารถขายสินค้าใหม่ได้จึงเป็นการรักษาฐานลูกค้าและขยายธุรกิจไปในเวลาเดียวกัน หรือจะเป็นการขายสินค้าใหม่ เข้าสู่ตลาดใหม่ แนวทางของการขยายกิจการคือการขายสินค้าใหม่ให้กับกลุ่มลูกค้าใหม่ แนวทางนี้ถือว่าค่อนข้างเสี่ยงแต่ก็จ้ำป็นในกรณีที่ธุรกิจเดิมมาถึงทางตันและการแข่งขันสูงเกินกว่าจะรับมือไหว การพาตัวเองออกไปสู่ตลาดใหม่จึงดูจะเป็นแนวทางที่ดีกว่า การเลือกแนวทางนี้จำเป็นต้องมีการวางแผนและเตรียมพร้อมที่ดี แต่ผลที่ได้รับจะคุ้มค่ากว่าแนวทางอื่นๆมาก ไม่ว่าจะเป็นการขยายธุรกิจแบบใดในยุค 5G สิ่งสำคัญคือ การทำธุรกรรมดิจิทัลจะต้องเข้ามามีบทบาทเพื่อทำให้ธุรกิจนั้นมีความเติบโตมากยิ่งขึ้น การโอนเงินต่างๆผ่าน Internet Banking Mobile Banking จะต้องรองรับการขยายของธุรกิจและเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Digital Banking ในประเทศไทย

Author

Write A Comment