ระบบธุรกรรมดิจิทัล

สังคมไร้เงินสด

ในยุคดิจิทัลที่แทบจะกลายเป็นสังคมไร้เงินสดอย่างเบ็ดเสร็จ เพราะไม่ว่าจะทำธุรกรรมใดๆเราก็สามารถทำผ่านแค่ปลายนิ้ว ผ่านสมาร์ทโฟน Mobile App E-wallet ได้แทบทุกที่และทำได้ทุกคนที่มีบัญชีธนาคารหรือมีพร้อมเพย์ ร้านค้าร้านอาหารต่างก็มีบริการระบบจ่ายเงิน ชำระเงินผ่าน QR code ซึ่งสร้างความสะดวกสบายเป็นอย่างมาก อีกทั้งทุกการจ่ายและชำระเงินนั้นก็จะบันทึกลงไปอย่างอัตโนมัติ สามารถตรวจสอบการโอนได้แบบ real time ไม่ต้องคอยเช็ค Bank book ให้เสียเวลา กล่าวได้ว่าระบบธุรกรรมดิจิทัลนั้นได้เข้ามามีบทบาทกับสังคมไทย ทุกธนาคารนั้นต่างก็มีแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการทำธุรกรรมนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีแอพพลิเคชั่นทางเลือกอื่นๆที่เข้ามาช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้น ทั้งในเรื่องการจองตั๋วหนัง การเติมเงินมือถือ หรือ จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอุปโภค บริโภคต่างๆ แต่ถ้ามองในเรื่องการทำธุรกิจ แน่นอนว่า ระบบธุกรรมดิจิทัลนั้นมีความจำเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดและขนาดใด ออนไลน์ออฟไลน์ ต่างก็ต้องใช้ความรวดเร็วในการทำธุรกรรมทางการเงิน เพราะทุกกระบวนการของธุรกิจนั้นขับเคลื่อนด้วยต้นทุน หากมีความขัดข้องทางการเงิน อาจทำให้ธุรกิจนั้นติดขัดและมีปัญหาได้

ระบบธุรกรรมดิจิทัล

ระบบธุรกรรมดิจิทัล

ระบบธุรกรรมดิจิทัล ช่วยส่งเสริมให้การทำธุรกิจนั้นมีความมั่นคงขึ้น เพราะได้อำนวยความสะดวกให้การทำธุรกรรมทางการเงิน เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา และนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงทางสังคม พฤติกรรมผู้บริโภค และเศรษฐกิจโลก จากผลสำรวจธุรกรรมการชำระเงินผ่านบริการ Mobile Banking ของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนบัญชีลูกค้าที่ใช้บริการ Mobile Banking มากกว่า 37 ล้านบัญชี เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วกว่า 11 ล้านบัญชี สะท้อนให้เห็นความนิยมของคนไทยที่เพิ่มมากขึ้นต่อบริการนี้ อันเป็นสัญญาณดีที่แสดงให้เห็นถึงการก้าวสู่ความเป็น 4.0 และสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ของประเทศไทยอีกทั้งยังเกิดการสร้างธุรกิจอย่างมั่นคงผ่านระบบธุรกรรมดิจิทัล และหากดูในกลุ่มธุรกิจที่สำคัญต่อเศรษฐกิจประเทศอย่างธุรกิจ e-Commerce พบว่าแต่ละธนาคารพัฒนาระบบ Mobile Banking ให้สามารถตอบทุกโจทย์ความต้องการของผู้ซื้อ–ผู้ขายสินค้าออนไลน์ รวมทั้งการพัฒนาระบบและฟีเจอร์ให้ครอบคลุมทุกวงจรการทำธุรกิจของผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซมากที่สุด

อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ Digital Banking ในประเทศไทย

Author

Write A Comment